12 December 2011

Amanuensis Monday - Wersel Military Recommendation 1825


DIENSTODOENDE SCHUTTERIJ van UTRECHT.
Erste BATTAILLON.
Tweede Fusiliers KOMPAGNIE.


De Kommandant der 1 Fusiliers Kompanie, van het 1 Bataillon der Dienstdoende Schutterij van UTRECHT.


Stelt bij deze aan, onder goedkeumg van den Kommanderenden Officier van het Regiment, (overeenkomsitg Art. 42. Der Wet op de Schutterijen,) tot Korporaal bij gemelie Kompanie den Fusilier

Nicolaas Jan François Wersel.

Lastende en bevelende alle en een ieelijk, die het aangaat, den voornoemden Persoon, in voorschrevene kwaliteit te rkennen, en te respecteeren.


UTRECHT den 31 JanĂșary 1825
(Signature) Kapt
GEAPPROBEERD
De Kommanderende Officier
Van het Regiment
(Signature)

1 comment:

Thank you so much for taking the time to read and comment on my blog!